Rijeka - Krk (aerodrom)
Rijeka - Pula
Rijeka - Poreč
Rijeka - Rovinj
Rijeka - Umag
Rijeka - Venecija
Rijeka - Zagreb
Rijeka - Ljubljana
Rijeka - Trst (aerodrom) 
Rijeka - Trst (centar)